گزارش اعتبار‌های Dante
خلاصه
Dante
(King of Games )

کل اعتبار‌ها: 13

اعتبار از اعضا: 13
اعتبار از ارسال‌ها: 0
مثبت: 13
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
نظرات
Franklin (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-26-2012, 05:39 PM

مثبت (+1): قشنگ جرش دادی...
Franklin (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-26-2012, 05:39 PM

مثبت (+1): عجب اتکی دادی......ایول
DeadBoy (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-23-2012, 03:28 PM

مثبت (+1): برابر بشيم؟ برابر بشيم؟ برابر بشيم؟
Franklin (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-22-2012, 08:00 PM

مثبت (+1): به پای شما که نمیرسیم........
DeadBoy (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-22-2012, 03:07 PM

مثبت (+1): 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Franklin (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-17-2012, 08:54 PM

مثبت (+1): 8888888888888888
Franklin (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-17-2012, 08:54 PM

مثبت (+1): 7777777777777
Franklin (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-17-2012, 08:53 PM

مثبت (+1): 6666666666666
DeadBoy (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-16-2012, 01:31 PM

مثبت (+1): 666666666(حيچوخ ريازيم خوب نبود)
Franklin (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-14-2012, 10:19 PM

مثبت (+1): 44444444444444444444444444
DeadBoy (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-14-2012, 09:27 PM

مثبت (+1): 33333333333333333333
DeadBoy (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-14-2012, 12:54 AM

مثبت (+1): Haminjuri alaki
Franklin (13) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-13-2012, 05:24 PM

مثبت (+1): دادادادا خیلی گلی....بابت اونا مرسی