آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 700
موضوع‌ها: 52
اعضا: 21,014
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.36
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.03
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 10.77
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.03
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 12.46
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: mark35alibi
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0.08%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: پرسش و پاسخ (با 80 ارسال , 16 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
کل کل قرمز و آبی (31 پاسخ)
توضیحات درباره ی جنگ (15 پاسخ)
؟؟؟؟؟؟ (14 پاسخ)
كل كل بازى (11 پاسخ)
تغيير نام (11 پاسخ)
جــنـگ و شبیه ساز جنگ (6 پاسخ)
پایگاه (5 پاسخ)
تغییرات اعمال شد (5 پاسخ)
تخریب ساختمان چیست؟ (4 پاسخ)
تـغـییرات (4 پاسخ)
سياره (3 پاسخ)
تحقیقات در زمینه گراویتون (3 پاسخ)
سفارتخانه (3 پاسخ)
کل کل قرمز و آبی (7,125 بازدید)
تغيير نام (4,347 بازدید)
توضیحات درباره ی جنگ (4,241 بازدید)
؟؟؟؟؟؟ (3,694 بازدید)
كل كل بازى (3,251 بازدید)
جــنـگ و شبیه ساز جنگ (2,598 بازدید)
مشکل (2,477 بازدید)
پایان جهان آسیاس و نفرات برتر (2,011 بازدید)
تخریب ساختمان چیست؟ (1,948 بازدید)
تغییرات اعمال شد (1,895 بازدید)
نفرات برتر جهان فورناکس (1,872 بازدید)
پایگاه (1,838 بازدید)
تـغـییرات (1,787 بازدید)
تحقیقات در زمینه گراویتون (1,627 بازدید)